Dưới đây là thông tin về tình hình bốc xếp gạo tại cảng Sài Gòn

Tinh hinh boc xep gao xuat khau - Anh 1

Ngày tàu đến: 20/9 -1/11/2016

Tên tàu Khối lượng (tấn) Điểm đến
Leonor 29.000 Cuba
Lydia 29.000 Cuba
Arosa 26.000 Tây Phi
VNS Pearl 21.200 Philipines
VNS Ocean 11.200 Philipines
Quang Minh Star 8.400 Philipines
Vân Don Ace 6.600 Philipines
Dong Phong 6.600 Philipines
Song Ngan 5.900 Philipines
An Thinh Phu 8 5.700 Philipines
Eastern Opal 5.100 Hàn Quốc
My Hưng 5.000 Philipines
Dong An Queen 4.800 Philipines
Quang Minh 09 4.000 Philipines
Thai Ha 26 3.800 Philipines
Quang Minh 06 3.800 Philipines
Hai Ha 58 3.800 Philipines
Tổng cộng 179.900

Nguồn: VITIC/Reuters