ND- Theo tin nước ngoài, CHDCND Triều Tiên cho biết, nước này sẽ khởi động lò phản ứng hạt nhân để sản xuất plutoni cấp độ vũ khí nếu bị LHQ trừng phạt vì kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên vào tháng tới.