(baodautu.vn) UBND tỉnh Hải Dương vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực Jaks Hải Dương hoàn trả số tiền hơn 200 tỷ đồng cho tỉnh.

Công ty Jaks bị yêu cầu sớm hoàn trả số tiền hơn 200 tỷ đồng cho UBND tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương lại vừa có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực Jaks Hải Dương, chủ đầu tư Dự án BOT Nhiệt điện Hải Dương khẩn trương thu xếp nguồn tài chính để hoàn trả toàn bộ số tiền mà công ty này đã tạm vay để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nói trên.

Trước văn bản mới này, ngày 14/10//2013, UBND tỉnh Hải Dương đã từng có Công văn số 1883/UBND-VP yêu cầu Công ty hoàn trả kinh phí vay và phí tồn ngân vốn vay để thực hiện giải phóng mặt bằng Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương trước ngày 26/10/2013.

Tổng số tiền phải trả, theo UBND tỉnh Hải Dương bao gồm 202,99 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Hải Dương chưa nhận được kinh phí hoàn trả tiền vay và phí tạm ứng trên từ Công ty.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, thì số tiền vay trên đã được Kho bạc Nhà nước Việt Nam chuyển sang nợ quá hạn và áp dụng mức phí quá hạn theo Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 3/10/2012 của Bộ Tài chính từ ngày 01/10/2013 (mức phí quá hạn được tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn).

Như vậy, Jaks sẽ phải hoàn trả không chỉ 202,99 tỷ đồng nói trên, mà còn cả phần phí quá hạn của số tiền gốc vay 200 tỷ đồng tính từ ngày 1/10/2013 đến ngày hoàn trả theo quy định của Nhà nước Việt Nam cho UBND tỉnh Hải Dương, để UBND tỉnh Hải Dương hoàn trả Kho bạc Nhà nước Trung ương theo quy định.

“Yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương khẩn trương thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vì sự chậm trễ trong thanh toán”, văn bản của UBND tỉnh Hải Dương, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ký nêu rõ.

Nguyên Đức