(24h) - Nếu em biết tình mình là sóng vỗ / Em sẽ không dại khờ nghĩ đến tình anh / Để đêm về thao thức suốt năm canh / Thầm trách em trong những ngày ta gặp gỡ