Thủ tướng Chính phủ vừa ký nghị quyết thành lập thành phố Bảo Lộc, trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố Bảo Lộc được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bảo Lộc. Là đầu mối giao thông quan trọng của Lâm Đồng với với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Bảo Lộc có diện tích tự nhiên 23.256,28 ha và 153.362 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: 1, 2, Lộc Phát, Lộc Tiến, B'Lao, Lộc Sơn và 5 xã ĐamBri, Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Châu, Đại Lào. Bảo Lộc từng là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng cũ. Năm 1994, Chính phủ đã quyết định tách huyện Bảo Lộc cũ thành hai đơn vị hành chính mới là thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Thành phố Bảo Lộc nằm trên tuyến quốc lộ 20, cách thành phố Đà Lạt khoảng 110 km, cách Tp.HCM khoảng 190 km, cách Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 100 km và được biết đến như một vùng đất có diện tích trồng chè, dâu tằm lớn nhất cả nước. Với quyết định trên, cùng với thành phố Đà Lạt, hiện Lâm Đồng là địa phương duy nhất của cả nước có hai thành phố trực thuộc tỉnh.