Xử Nữ nhóm máu B có tiêu chuẩn rất cao. Họ không dễ kết thân, không thích gánh vác trách nhiệm và không thích lo chuyện bao đồng.

Tinh cach cua Xu Nu theo nhom mau - Anh 1

Bạn là Xử Nữ nhóm máu gì?

Anh Anh (theo Sina)