Nhân Mã nhóm máu A thích xử lý mọi việc theo lý tính, ghét những gì cảm tính, thiếu thực tế. Nhờ năng lực phán đoán tốt, họ có thể kết thân với nhiều kiểu người khác nhau.

Tinh cach cua Nhan Ma theo nhom mau - Anh 1

Bạn là Nhân Mã nhóm máu gì?

Anh Anh (theo Sina)