24H.COM.VN - Mặc dù ngày nay một người đàn ông kết bạn với một người phụ nữ là chuyện bình thường, tuy nhiên ẩn chứa đằng sau đó vẫn còn có rất nhiều những vấn đề đáng lưu ý.