24H.COM.VN - Bệnh viện vừa tiếp nhận một thanh niên bị quấn băng từ đầu đến chân, tiếng thở khò khè yếu ớt. Tuy vậy anh ta vẫn cố gắng đọc cho nữ y tá một lá thư với nội dung: Kính gửi nhà xuất bản Khoa Học Thế Kỷ, trong cuốn “Tự sản xuất khinh khí cầu” do các vị ấn hành, trang thứ 13 dòng thứ 14 từ trên xuống, chắc chắn đã in sai lỗi chính tả...