Tin "hot" hôm nay: Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng có phải là người Việt Nam?