Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 3/11 có văn bản yêu cầu các Tổng Công ty phát điện, Tổng công ty Điện lực, Công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa khi xả lũ.

Tin van - Anh 1

Theo đó, EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện, các tổng công ty điện lực rà soát cập nhật phương án phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư đảm bảo phương châm 4 tại chỗ khi xảy ra sự cố.

* Bộ Công Thương cho biết, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình về phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh này cần hơn 7.000 tỷ đồng để phát triển nguồn điện.

Phạm Tuyên