Ngày 25-6, Quận ủy quận 1 tổ chức lễ thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Bảo Lâm trực thuộc Đảng ủy khối kinh tế ngoài quốc doanh