Thủ tướng Anh Gordon Brown công du Mỹ, dự kiến gặp 3 ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton, Barack Obama, John McCain trước khi hội đàm với Tổng thống George W. Bush