(ĐTCK-online) Những thông tin đáng chú ý liên quan đến một số doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội ngày 28/7/2009

- Bà Đỗ Thị Xuân Hòa, thành viên HĐQT CTCP Viglacera Bá Hiến (BHV) đã bán 8.800 cổ phiếu trong tổng số 30.500 cổ phiếu BHV nắm giữ. Sau giao dịch bà Hòa nắm giữ 21.700 cổ phiếu. - Ngày 3/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1:1 và nhận cổ tức đợt 1/2009 theo tỷ lệ 10% của CTCP Văn hóa du lịch Gia Lai (CTC). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/8. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 20/8 đến ngày 10/9 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 25/8. - Công ty Tài chính Cao su, tổ chức có liên quan với ông Lê Thanh Tường, thành viên HĐQT CTCP Sản xuất và kinh doanh Kim khí (KKC) đã mua 295.400 cổ phiếu KKC, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu KKC từ 9,86% lên 15,54% (808.300 cổ phiếu). - Ngày 6/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2009 theo tỷ lệ 30% của CTCP Viglacera Đông Anh (DAC). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8 và thời gian thanh toán từ ngày 28/8. - Ông Phạm Đình Chiến, phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 10 (SDT) đăng ký bán 18.500 cổ phiếu SDT nắm giữ nhưng đã bán được 0 cổ phiếu. Sau giao dịch ông Chiến nắm giữ 18.500 cổ phiếu SDT. Bên cạnh đó, từ ngày 28/7 đến ngày 15/9, bà Lục Thị Tầm, người có liên quan với ông Lục Đức Tiến, phó Tổng Giám đốc của Công ty cũng đăng ký bán toàn bộ 5.000 cổ phiếu SDT nắm giữ. - Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát; bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2009 của CTCP Sông Đà 5 (SD5). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/7 và thời gian thực hiện từ cuối tháng 8/2009. - Ông Bùi Đình Đông, phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 6 (SD6) đăng ký bán toàn bộ 6.000 cổ phiếu SD6 nắm giữ để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 28/7 đến ngày 10/8.