(DVT.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đăng ký bán toàn bộ trên 2,3 triệu cổ phiếu PTI, giao dịch thực hiện từ 11/6-10/7.

(DVT.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đăng ký bán toàn bộ trên 2,3 triệu cổ phiếu PTI, giao dịch thực hiện từ 11/6-10/7. Lịch sự kiện ngày 8/6

DHG: GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Kết quả giao dịch và giao dịch cổ phiếu của cổ đông

EFI - Đầu tư Tài chính Giáo dục: Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 900 nghìn cổ phiếu EFI vào ngày 4/6.

CMC - Đầu tư CMC: Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã mua 200 nghìn cổ phiếu từ 5/4-4/6. Lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1,33 triệu đơn vị.

PTI - Bảo hiểm Bưu điện: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đăng ký bán toàn bộ trên 2,3 triệu cổ phiếu PTI đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 11/6-10/7.

CTA - CTCP Vinavico: Ông Nguyễn Tiến Hùng - kế toán trưởng đăng ký mua 30 nghìn cổ phiếu CTA từ 11/6-10/7.

HEV - Sách Đại học - Dạy nghề: Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd đã mua gần 20 nghìn cổ phiếu HEV vào ngày 31/5.

EID - Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội: Đăng ký bán toàn bộ 458.400 cổ phiếu quỹ từ 14/6-13/9.

MAX - Khai khoáng và Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh: Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trở thành cổ đống lớn khi mua vào 537.400 cổ phiếu MAX vào ngày 1/6.

CT6 - Công trình 6: Ông Lại Văn Quán - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đăng ký mua 55 nghìn cổ phiếu từ 7/6-6/7.

SD9 - Sông Đà 9: Nguyễn Hoàng Cường - Tổng Giám đốc đã mua 30.500 cổ phiếu từ 6/4-5/6.

L18 - Đầu tư và Xây dựng số 18: Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã mua 79.300 cổ phiếu vào ngày 4/6. Lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 745.900 đơn vị.

LAF - Chế biến hàng Xuất khẩu Long An: New-S Securities - cổ đông lớn đã bán 65.280 cổ phiếu LAF từ 5/4-5/6.

BHS - Đường Biên Hòa: Thái Thị Thanh Tiyến là cổ đông đã mua vào 500 nghìn cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn. Lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1,85 triệu đơn vị.

SFI - Đại lý Vận tải Safi: Nhữ Đình Thiện - Trưởng ban kiểm soát đăng ký mua 50 nghìn cổ phiếu từ 12/6-12/7.

Trung Nguyên