Những thông tin đáng chú ý ngày 5/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 16 triệu cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ là 160 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương. * Ngày 30/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam được niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. * Từ ngày 18/8/2010 - 18/9/2010, ông Vũ Huy An - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá không theo kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 13.000 cổ phiếu, chiếm 0,0026% vốn điều lệ. * Từ ngày 6/10/2010 - 6/12/2010, ông Vũ Huy An - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 23.000 cổ phiếu, chiếm 0,0046% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phiếu nắm giữ. * Từ ngày 8/10/2010 - 8/12/2010, bà Nguyễn Thị Lùng, vợ ông Huỳnh Nguyên Triệu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 88.810 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 5/10/2010 - 3/12/2010, bà Nguyễn Thị Đầm - Chủ tịch Công đoàn - thành viên Ban kiểm soát, đại diện nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán hết 13.710 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính công đoàn. * Từ ngày 1/9/2010 - 29/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hà, do ông Tống Văn Dũng - Tổng giám đốc làm đại diện - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký mua 100.000 chứng chỉ quỹ, đã mua 8.100 chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân không mua hết là do không đạt được mục tiêu đề ra, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ là 3.547.770 chứng chỉ quỹ, chiếm 16,57% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. * Từ ngày 7/10/2010 - 31/10/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hà, do ông Tống Văn Dũng - Tổng giám đốc làm đại diện - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký mua 100.000 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ lên 3.647.770 chứng chỉ quỹ, chiếm 17,04% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. * Từ ngày 27/7/2010 - 15/9/2010, ông Trương Đình Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 46.810 cổ phiếu, chiếm 0,37% vốn điều lệ. * Từ ngày 5/10/2010 - 5/12/2010, ông Trương Đình Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 26.810 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ, vì lý do cá nhân. * Bà Phan Thị Tú Uyên, vợ ông Lương Trung Hiếu - thành viên Ban kiểm Soát của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu RDP vào ngày 17/6/2010 nhưng không thực hiện báo cáo kết quả giao dịch. * Từ ngày 17/6/2010 - 24/9/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) đã bán 5.259 cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu 144.741 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 718.446 cổ phiếu, chiếm 5,87% số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 18/10/2010 - 29/10/2010, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HOSE) lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị IJC tại Khu liên hiệp công nghiệp dịch vụ Đô thị tỉnh Bình Dương với quy mô 266.638 m2 (dự án có tổng vốn đầu tư là 6.568 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 5 năm (2011-2015)) và thông qua việc trình và xin ý kiến về phương án tăng vốn điều lệ từ 548,389 tỷ đồng lên 2.741,945 tỷ đồng. * Ngày 28/9/2010, ông Võ Bảo - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua do nguồn tài chính đã sử dụng vào việc khác, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.000 cổ phiếu. * Ngày 27/9/2010, ông Trần Quốc Việt - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.008 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 4/8/2010 - 29/9/2010, ông Lê Văn Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 80.241 cổ phiếu, nhằm chi tiêu gia đình. * Từ ngày 9/9/2010 - 22/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Medi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, chiếm 3.36% vốn điều lệ, đã bán 388.870 cổ phiếu, chiếm 3,27% vốn điều lệ. Nguyên nhân không bán hết là do số lượng mua không có nên bán không kịp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 544.300 cổ phiếu, chiếm 4,57% vốn điều lệ. * Từ ngày 8/2/2010 - 29/4/2010, ông Trần Văn Huy - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu tài chính cá nhân. * Từ ngày 26/7/2010 - 26/9/2010, bà Trần Thị Ngọc, vợ ông Huỳnh Đoan - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC-HOSE) đã bán hết 4.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. * Ngày 20/8/2010, ông Nguyễn Tịnh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) đã chuyển nhượng 40.800 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ sau khi nhượng quyền mua là 51.000 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu. * Ngày 27/9/2010, bà Đỗ Vi Phương, vợ ông Lê Anh Khôi - Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) đăng ký bán 3.100 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp nên chưa thực hiện được giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.100 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) thông báo bổ sung thêm nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi trụ sở chính của công ty sang địa chỉ mới Lô 1-C2 đường D3, Tp mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TMC-HOSE) chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng như từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Đình Lân theo nguyện vọng cá nhân; cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới là ông Kim Jung Heon và Hội đồng Quản trị thống nhất để trống vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến hết nhiệm kỳ này. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của công ty còn lại là 6 thành viên. Vị trí thành viên Hội đồng Quản trị còn khuyết sẽ được bổ sung tại Đại hội cổ đông gần nhất. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 9.000.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 90.000.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại 186 Trần Phú, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (mã KST-HNX) được niêm yết 2.996.010 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 29.960.100.000 đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (mã DNS-HNX) đăng ký giao dịch bổ sung 7.546.253 cổ phiếu trên HNX với giá trị cổ phiếu đăng kỳ giao dịch bổ sung theo mệnh giá là 75.462.530.000 đồng. * Ngày 5/10/2010, 2.722.500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (mã APP-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 27.225.000.000 đồng. * Từ ngày 6/10/2010 - 5/11/2010, ông Nguyễn Tất Linh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (mã L35-HNX) đăng ký bán 7.300 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân. * Từ ngày 8/10/2010 - 7/11/2010, ông Trần Văn Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (mã L35-HNX) đăng ký bán 11.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân. * Từ ngày 5/10/2010 - 4/12/2010, bà Phạm Thị Mỹ Ánh, con ông Phạm Quang Nghiêm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 9.300 cổ phiếu, đăng ký mua 7.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. * Từ ngày 4/10/2010 - 30/10/2010, bà Lê Thị Thu Hà thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 27/7/2010 - 26/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) đăng ký bán 239.000 cổ phiếu, tương đương với 15,93% trên tổng số vốn điều lệ, nhưng không bán được do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, nên giá bán không được như giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 239.000 cổ phiếu, tương đương với 15,93% trên tổng số vốn điều lệ. * Từ ngày 6/10/2010 - 6/12/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) đăng ký bán 239.000 cổ phiếu, tương đương với 15,93% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 11/8/2010 - 28/9/2010, bà Phùng Thị Lan Phương, con ông Phùng Văn Quý - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đã bán hết 25.000 cổ phiếu. * Dự kiến ngày 13/10/2010, Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 thay vì lấy ý kiến bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch năm 2010 như đã thông báo tại tầng 5, tòa nhà Technosoft, Khu công nghiệp Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. * Từ ngày 22/7/2010 - 22/9/2010, ông Phạm Minh Trí, con ông Phạm Quang Nghiêm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, đã bán 3.300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.750 cổ phiếu. * Từ ngày 28/7/2010 - 27/9/2010, Phạm Thị Mỹ Ánh, con ông Phạm Quang Nghiêm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, đã bán 6.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 9.350 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DLR-HNX) thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành đối với ông Chế Anh kể từ ngày 22/09/2010 (theo nguyện vọng cá nhân); bổ nhiệm ông Ngô Phước, giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 22/9/2010. * Từ ngày 27/7/2010 - 27/9/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông nội bộ thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) đăng ký mua 2.000.000 quyền mua, đã mua 1.045.600 quyền mua. Nguyên nhân không mua hết là do không thỏa thuận được mức giá phù hợp, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 23.048 cổ phiếu. * Từ ngày 4/6/2010 - 4/8/2010, ông Bùi Phú Sỹ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đăng ký mua 144.300 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.700 cổ phiếu. * Từ ngày 22/6/2010 - 22/8/2010, bà Lê Thị Ngọc Hiền, vợ ông Bùi Phú Sỹ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đăng ký mua 40.200 cổ phiếu, nhưng không mua được, đăng ký bán 40.200 cổ phiếu, đã bán hết 40.200 cổ phiếu. * 8h30 ngày 1/11/2010, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2010 tại Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, KM số 9, xã Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. * Ngày 13/9/2010, ông Doãn Duy Đạo - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Taxi gas Sài Gòn Petrolimex (mã PGT-HNX) đã bán 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7.000 cổ phiếu. * Từ ngày 9/8/2010 - 27/9/2010, ông Bùi Văn Huỳnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đã bán 3.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 200 cổ phiếu. * Từ ngày 3/9/2010 - 21/9/2010, bà Đặng Thị Hòa, vợ ông Nguyễn Lê Trung - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã bán hết 300 cổ phiếu. * Từ ngày 20/8/2010 - 20/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã bán hết 3.000.000 cổ phiếu, tương đương với 30,3% trên tổng vốn điều lệ. * Từ ngày 26/7/2010 - 21/9/2010, bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông Hồ Văn Lĩnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 43.100 cổ phiếu. * Từ ngày 24/7/2010 - 24/9/2010, ông Đinh Vạn Hạnh, con ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 97.000 cổ phiếu. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đồng ý chủ trương bán cổ phần của Công ty tại PV Gas D để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng và phục vụ sản xuất kinh doanh LPG và CNG trong giai đoạn cuối năm 2010 và năm 2011 với giá bán cổ phần theo thị trường trên cơ sở giá bán không thấp hơn 30.000 đồng/1 cổ phần.