(24h) - Những thông tin đáng chú ý ngày 4/10/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 30/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được niêm yết 40.000.000 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu. * Ngày 4/10, 4.584.123 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 738/TB-SGDHCM. * Từ ngày 8/9/2010 - 30/9/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu; đã mua 268.780 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã bán 76,520 cổ phiếu. Nguyên nhân nhà đầu tư không thực hiện mua và bán hết số lượng đã đăng ký vì điều kiệm thị trường biến động, dẫn đến việc nhà đầu tư thay đổi kế hoạch, nhằm mua bán cổ phiếu. * Từ ngày 5/10/2010 - 30/11/2010, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.100.000 cổ phiếu, nhằm mua và bán cổ phiếu. * Từ ngày 6/10/2010 - 6/12/2010, ông Nguyễn Ngọc Văn, chồng bà Nguyễn Ngô Hướng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đăng ký bán 16.250 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 5/10/2010 - 3/12/2010, bà Nguyễn Thị Đầm - Chủ tịch công đoàn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 19.721 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân. * Từ ngày 29/7/2010 - 2/8/2010, bà Nguyễn Phương Mai - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 83.000 cổ phiếu, đã bán 23.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do đã tạm thời cân đối được tài chính cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ còn 67.029 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn điều lệ. * Từ ngày 5/10/2010 - 3/12/2010, bà Nguyễn Phương Mai - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 7.029 cổ phiếu, chiếm 0,035% vốn điều lệ, nhằm chi tiêu cá nhân. * Từ ngày 5/10/2010 - 5/12/2010, ông Trương Đình Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 329.305 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. * Từ ngày 5/10/2010 - 5/12/2010, Vietbridge Capital Opportunitiess Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE đăng ký mua 411.210 cổ phiếu, đăng ký bán 411.210 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 811.210 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 29/7/2010 - 29/9/2010, ông Trương Lưu - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đăng ký mua 8.000 cổ phiếu, đã mua 1.930 cổ phiếu; đăng ký bán 9.500 cổ phiếu, đã bán 2.230 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua/bán hết là giá cổ phiếu không đạt như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.200 cổ phiếu, vì lý do tài chính. * Từ ngày 4/10/2010 - 3/12/2010, ông Trương Lưu - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) đăng ký mua 17.000 cổ phiếu, đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.200 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại tài chính. * Từ ngày 5/10/2010 - 5/12/2010, ông Trần văn Thành, cổ đông lớn, cha ông Trần Anh Thi - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn phát Hưng (mã VPH-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 4.753.500 cổ phiếu, nhằm đầu tư. * Từ ngày 15/7/2010 - 15/9/2010, ông Nguyễn Hữu Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắmgiữ lên 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 19/5/2010 - 14/7/2010, bà Nguyễn Thị Hương, con ông Nguyễn Thành Đồng - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện MêCa Vneco (mã VES-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 9.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do quá thời gian đăng ký giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết kinh tế gia đình. * Từ ngày 22/4/2010 - 30/4/2010, bà Chu Thị Trung, vợ ông Đinh Ngọc Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán 37.490 cổ phiếu, đã bán 7.490 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 30.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) thông báo ông Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty thôi làm đại diện vốn của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà. * Từ ngày 11/8/2010 - 28/9/2010, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 3.080.386 cổ phiếu, chiếm 0.9442% vốn điều lệ. * Từ ngày 6/8/2010 - 20/9/2010, bà Lê Hương Giang, em bà Lê Hà Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, đã mua 108.000 cổ phiếu, đăng ký bán 95.000 cổ phiếu, đã bán 50.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua/bán hết là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 203.500 cổ phiếu. * Ngày 24/9/2010, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) đã bán 10.090 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 19.349.393 cổ phiếu, chiếm 8,319% vốn điều lệ. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 45.000.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ là 450.000.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại Tầng 5-8, Số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Licogi 14 với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 2.880.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 28.800.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.9 với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1.550.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 15.500.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 26A, TT15, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1.050.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 10.500.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 51, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) được niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận số 531/UBCK-GCN ngày 12/3/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 70.000.000.000 đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Dược thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) được niêm yết bổ sung 60.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-NQ/ĐHĐCĐ-MEKOVET ngày 17/4/2010 với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 600.000.000 đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX) được niêm yết bổ sung 1.600.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 581/UBCK-GCN với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 16.000.000.000 đồng. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (mã HCI-HNX) được đăng ký giao dịch bổ sung 872.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá là 8.720.000.000 đồng. * Ngày 29/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 694/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ được niêm yết 7.017.130 cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 70.171.300.000 đồng. * Ngày 29/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân được niêm yết 1.200.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 12.000.000.000 đồng. * Ngày 30/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (mã TMC-HNX) được niêm yết 2.565.000 cổ phiếu trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 25.650.000.000 đồng. * Từ ngày 4/10/2010 - 30/11/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, tương đương với 12,5% trên tổng số vốn điều lệ; đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, tương đương với 6,25% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 4/10/2010 - 30/10/2010, bà Mai Tự Thúy - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 1/10/2010 - 1/12/2010, ông Nguyễn Thiện Nhân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 4/10/2010 - 4/12/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 9, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,2 % trên vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục tài chính. * Ngày 24/9/2010, ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 4.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết số lượng đăng ký là do diễn biến giá chưa phù hợp, số cổ phiếu nắm giữ còn 265.510 cổ phiếu. * Từ ngày 4/10/2010 - 4/12/2010, ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đăng ký mua 70.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 4/10/2010 - 4/12/2010, ông Vũ Hữu Sứng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký mua 6.000 cổ phiếu, nhằm mua vào. * Từ ngày 4/10/2010 - 30/11/2010, ông Hank Hyunho Choi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) đăng ký bán 164.400 cổ phiếu, nhằm cơ cấu vốn đầu tư. * Từ ngày 23/8/2010 - 23/9/2010, ông Phùng Minh Bằng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.000 cổ phiếu. * Từ ngày 30/9/2010 - 30/11/2010, ông Phùng Minh Bằng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 26/7/2010 - 22/9/2010, ông Đinh Văn Chính - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 7.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 7.640 cổ phiếu. * Từ ngày 6/7/2010 - 6/9/2010, bà Mai Thị Thanh Hà, con ông Mai Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu. * Từ ngày 27/7/2010 - 27/9/2010, ông Đỗ Văn Thược - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 3 (mã LM3-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã thu xếp được vấn đề tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 48.442 cổ phiếu. * Từ ngày 21/7/2010 - 21/9/2010, ông Nguyễn Châu Diệu Ân, con bà Châu Thị Diệu Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) đăng ký bán 23.900 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.900 cổ phiếu. * Từ ngày 21/7/2010 - 21/9/2010, ông Nguyễn Châu Diệu Ân, con bà Châu Thị Diệu Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) đăng ký bán 21.600 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 21.600 cổ phiếu. * Từ ngày 26/7/2010 - 26/9/2010, ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không khớp giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.000 cổ phiếu. * Từ ngày 30/09/2010 - 29/11/2010, bà Vũ Thị Thứ - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. TAGS: chung khoan, thị trường chứng khoán, nhà đầu tư, sàn giao dịch, VN-Index, kinh tế 24H.COM.VN (Theo VnEconomy)