Những thông tin đáng chú ý ngày 24/3/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 21/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 30/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47 được niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 80 tỷ đồng. Từ ngày 21/1/2011 - 22/3/2011, Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã mua 997.820 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ; đã bán 768.420 cổ phiếu, chiếm 0,24% vốn điều lệ, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 39.434.300 cổ phiếu, chiếm 12,09% vốn điều lệ. Từ ngày 30/3/2011 - 30/5/2011, Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 1,53% vốn điều lệ; đăng ký bán 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 1,27% vốn điều lệ, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 41.434.300 cổ phiếu, chiếm 12,7% vốn điều lệ, nhằm thực hiện đầu tư và ủy thác đầu tư. Từ ngày 15/3/2011 - 21/3/2011, ông Lê Trí Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) đã bán 70.700 cổ phiếu số cổ phiếu nắm giữ còn 307.002 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Từ ngày 25/3/2011 - 25/5/2011, ông Lê Trí Vĩnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) đăng ký bán 107.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 200.002 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Từ ngày 24/3/2011 - 22/5/2011, ông Đỗ Quang Vinh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.610.310 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Từ ngày 25/3/2011 - 25/5/2011, ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 5.836.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Từ ngày 17/1/2011 - 17/3/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký bán 4.266.730 chứng chỉ quỹ, nhưng không bán được do thị trường biến động không phù hợp, số chứng chỉ quỹ hiện đang nắm giữ là 4.266.730 chứng chỉ quỹ, chiếm 8,53% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Từ ngày 24/3/2011 - 24/5/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký mua 1.280.010 chứng chỉ quỹ, đăng ký bán 1.280.010 chứng chỉ quỹ, số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ là 4.266.730 chứng chỉ quỹ, chiếm 8,53% vốn điều lệ. Từ ngày 24/3/2011 - 24/5/2011, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.452.410 cổ phiếu, chiếm 19,86% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Từ ngày 24/3/2011 - 24/5/2011, ông Văn Ngọc Trường Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký bán hết 9.240 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính gia đình. Từ ngày 24/3/2011 - 24/5/2011, ông Bạch Quốc Khánh, anh ông Bạch Quốc Chính - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) đăng ký bán 4.080 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. Ngày 15/3/2011, ông Trương Minh Thuận - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 45.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do không khớp được lệnh mua, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 342.149 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) thông báo miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Phó tổng giám đocó Hành chính công ty và bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Bắc làm Phó tổng giám đóc Hành chính thay thế bà Nguyễn Thị Huyền Trân. Ngày 23/4/2011, Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Nhà khách T78 - số 145 Lý Chính Thắng, quận 3, Tp.HCM. Từ ngày 24/2/2011 - 28/2/2011, Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Deutsche Bank Trust Company Americas; Deutsche Asset Management (Asia) Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua 5.262.557 cổ phiếu, Deutsche Asset Management (Asia) Limited đã mua 29.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 36.421.982 cổ phiếu, chiếm 7,79% vốn điều lệ. Trong đó, Deutsche Bank Aktiengesellschaft nắm giữ 17.259.040 cổ phiếu, chiếm 3,69% vốn điều lệ; Deutsche Bank Trust Company Americas nắm giữ 16.216.250 cổ phiếu, chiếm 3,47% vốn điều lệ; Deutsche Asset Management (Asia) Limited nắm giữ 1.489.000 cổ phiếu, chiếm 0,32% vốn điều lệ, Deutsche Asset Management (Asia) Limited nắm giữ 494.500 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ, Deutsche Asset Management (Asia) Limited nắm giữ 309.000 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn điều lệ, Deutsche Asset Management (Asia) Limited nắm giữ 483.190 cổ phiếu, chiếm 0,10% vốn điều lệ, Deutsche Asset Management (Asia) Limited nắm giữ 171.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) thông nhất ông Diệp Dũng sẽ không tham gia Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 17/3/2011. Dự kiến cuối tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Trụ sở chính công ty, Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Từ ngày 25/2/2011 - 17/3/2011, ông Đoàn Đức Vịnh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đã bán 29.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 35.666 cổ phiếu, chiếm 0,29% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Ngày 16/3/2011, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài gòn (mã SGT-HOSE) đã bán hết 1.644.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Từ ngày 17/1/2011 - 17/3/2011, ông Lâm Văn Kiệt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) đăng ký mua 140.000 cổ phiếu, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 10 cổ phiếu, nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 224.990 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Dự kiến từ ngày 15 - 25/4/2011, Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HOSE) sẽ lấy ý kiến về việc thông qua Phương án chi trả cổ tức mới thay thế Phương án chi trả cổ tức năm 2010 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/01/2011. Từ ngày 14/1/2011 - 14/3/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) đăng ký bán hết 3.606 cổ phiếu nhưng không bán nữa vì đã có nguồn tài chính khác bổ sung, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.606 cổ phiếu. Ngày 17/3/2011, ông Phan Trung Quang, anh ông Phan Trung Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 29.000 cổ phiếu. Từ ngày 21/12/2010 - 21/2/2011, bà Nguyễn Thị Kiều Trang, em ông Nguyễn Thành Cừ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 24.012 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ/cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã bán 47.108.330 cổ phiếu, trong đó, ngày 29/12/2010 đã bán 37.321.280 cổ phiếu cho EVN Finance; 9.787.050 cổ phiếu cho ABBank, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 166.391.896 cổ phiếu, chiếm 51% vốn điều lệ. Ngày 19/4/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2011 tại Trụ sở công ty 90 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quí, Tp. Long Xuyên, An Giang. Ngày 17/3/2011, bà Ngô Thị Thu Hoài - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí (mã PXI-HOSE) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.000 cổ phiếu. Ngày 28/4/2011, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Rex số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM. Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) thông báo miễn nhiệm Phó tổng giám đốc của ông Ooi Wah Teck, kể từ ngày 17/3/2011. Từ ngày 28/1/2011 - 17/2/2011, ông Nguyễn Quang Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.100 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Ngày 26/3/2011, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại phòng họp Lotus Ballroom, lầu 1, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM. Ngày 15/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 27/MP-CV ngày 14/3/2011 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX nhằm chuẩn hóa lại một số biểu mãu nhằm phù hợp với quy chế niêm yết hiện hành. Ngày 17/3/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã CT3-HNX) được đăng ký giao dịch bổ sung 404.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 719/UBCK-GCN ngày 29/10/2011 với giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá là 4,040 tỷ đồng. Ngày 24/3/2011, 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (mã V15-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 40 tỷ đồng. Ngày 24/3/2011, 498.880 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) sẽ chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 4.988.800.000 đồng. Từ ngày 15/1/2011 - 15/3/2011, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá chưa đạt kỳ vọng lợi nhuận, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 168.188 cổ phiếu, tương đương 7% trên tổng vốn điều lệ. Từ ngày 21/1/2011 - 17/3/2011, ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhưng không bán được mà không công bố, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 89.502 cổ phiếu. Từ ngày 11/1/2011 - 11/3/2011, bà Đỗ Thị Hà, vợ ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, nhưng không bán do đã giải quyết được nhu cầu tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 320.000 cổ phiếu. Ngày 23/4/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA, Km số 2 – đường V.I Lênin – Tp. Vinh – tỉnh Nghệ An. Dự kiến từ ngày 16/4 - 23/4/2011, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Ngày 15/4/2011, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng Hội nghị Lầu 6 – Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 – 66 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM. Từ ngày 19/1/2011 - 14/3/2011, bà Nguyễn Thị Vân, con ông Nguyễn Văn Việt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhưng không bán được mà không công bố ký do không giao dịch được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 12.000 cổ phiếu. Dự kiến 16/4/2011, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (mã LBE-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn du lịch Công đoàn Long An - số 139 Nguyễn Thái Bình, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Từ ngày 10/2/2011 - 10/3/2011, bà Hoàng Oanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 117.000 cổ phiếu. Từ ngày 10/2/2011 - 10/3/2011, ông Hà Mộng Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, đã mua 2.100 cổ phiếu. Lý do không thực hiện mua là do không đạt được giá như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 156.960 cổ phiếu. Từ ngày 10/2/2011 - 10/3/2011, bà Hà Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.000 cổ phiếu. Từ ngày 20/12/2010 - 14/2/2011, ông Nguyễn Văn Hùng, em ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhưng không bán được mà không công bố nguyên nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 7.000 cổ phiếu. Từ ngày 7/1/2011 - 5/3/2011, ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do đã thu xếp được tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 50.000 cổ phiếu. Ngày 14/1/2011, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Anh Vũ, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG-HNX) đã bán 1.600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50.000 cổ phiếu. Ngày 28/2/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) đã mua 3.455.100 cổ phiếu, tương đương với 9.1 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.455.100 cổ phiếu, tương đương với 9.1 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Từ ngày 11/1/2011 - 6/3/2011, bà Hoàng Thị Kim Oanh, vợ ông Vũ Công Hưng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) đăng ký bán 109.700 cổ phiếu, nhưg không bán được do không đạt được mức giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 109.700 cổ phiếu. Từ ngày 7/3/2011 - 15/3/2011, ông Phạm Văn Điều - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do thời gian đăng ký mua quá ngắn và giá chưa thông nhất, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 37.310 cổ phiếu. Từ ngày 25/1/2011 - 18/2/2011, ông Nguyễn Ngọc Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đăng ký bán 133.771 cổ phiếu, đã bán 133.777 cổ phiếu, Lý do không thực hiện giao dịch đúng số lượng đã đăng ký là do có sai sót trong việc nhập số liệu cổ phiếu giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ còn 16 cổ phiếu. Từ ngày 17/1/2011 - 11/3/2011, Công ty Cổ phần A.N.P.H.A, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu; đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá không như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 940.233 cổ phiếu. Ngày 11/3/2011, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HNX) đã bán hết 1.649.722 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VE9-HNX) điều chỉnh ngày trả cổ tức sang ngày 25/4/2011, thay vì ngày 18/3 như đã thông báo, Do nguồn tiền Công ty Cổ phần số 9 chuẩn bị để trả cổ tức cho cổ đông về chậm so với kế hoạch. Theo Nguyệt Ánh - VnEconomy