Diễn biến giá cổ phiếu CTD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Những thông tin đáng chú ý ngày 18/4/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 18/4/2012, 10.430.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD -HSX) sẽ chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII - năm 2011 ngày 21/04/2011. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm hoàn tất việc phát hành từ ngày 3/4/2012 - 3/4/2015 với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 104,3 tỷ đồng.

* Ngày 18/4/2012, 836.900 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố. Hồ Chí Minh (mã HCM -HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo chương trình ESOP 2009 trong tổng số 836.900 cổ phiếu đã được niêm yết bổ sung.

* Từ ngày 18/4/2012 - 18/6/2012, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới, cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC -HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 834.000 cổ phiếu, nhằm cân bằng trạng thái đầu tư.

* Từ ngày 6/2/2012 - 6/4/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE -HSX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do tình hình thị trường biến động mạnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.869.500 cổ phiếu, chiếm 12,50% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/4/2012 - 15/6/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE -HSX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu hiện đang nắm giữ lên 3.019.500 cổ phiếu, chiếm 13,15% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/4/2012 - 13/6/2012, ông Nguyễn Văn Dũng, anh ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS -HSX) đăng ký bán hết 100.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 16/4/2012 - 15/6/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD -HSX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 409.520 cổ phiếu, chiếm 4,8% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty.

* Từ ngày 16/4/2012 - 16/6/2012, ông Đinh Lê Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA -HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 466.930 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 6/2/2012 - 6/4/2012, Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP -HSX) đăng ký mua 390.780 cổ phiếu, đăng ký bán 750.100 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.109.220 cổ phiếu, chiếm 7,39% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/4/2012 - 16/6/2012, Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP -HSX) đăng ký mua 390.780 cổ phiếu, đăng ký bán 750.100 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 749.900 cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn điều lệ.

* Ngày 5/4/2012, Intereffekt Investment Funds N.V, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4 -HSX) đã mua 4.063.460 cổ phiếu, chiếm 5,039% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/4/2012 - 10/7/2012, Intereffekt Investment Funds N.V, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4 -HSX) đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 8.063.460 cổ phiếu, nhằm giao dịch cổ phiếu.

* Từ ngày 16/4/2012 - 22/5/2012, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Cotec (mã CTD -HSX) đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.214.666 cổ phiếu, chiếm 6,97% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 13/2/2012 - 10/4/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF -HSX) đăng ký mua 193.070 cổ phiếu, đăng ký bán 193.070 cổ phiếu, đã mua 57.590 cổ phiếu, đã bán 28.400 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.657.030 cổ phiếu, chiếm 22,66% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/4/2012 - 13/6/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF -HSX) đăng ký mua 163.800 cổ phiếu, đăng ký bán 163.800 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.657.030 cổ phiếu, chiếm 22,66% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1 -HSX) 15.904 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife ACB (mã ASIAGF -HSX) là 11.133 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 -HSX) là 9.301 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA -HSX) 7.525 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1 -HSX) là 7.215 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4 -HSX) là 6.908 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Ngày 20/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR -HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Sàn giao dịch của Agriseco, tầng 5, Toàn nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

* Ngày 27/4/2012, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE -HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

* Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM -HSX) thông báo tính đến ngày 6/4/3012, công ty đang nắm giữ 302.610 cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC -HSX) thông báo thay đổi Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 sang ngày 25/4 tại Hội trường Idico-Udico, đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

* Ngày 27/4/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã ASP -HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Lầu SF tầng 13, Tòa nhà Capital Tower, số 6, đường Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phúm quận 7, Thành phố.HCM.

* Ngày 14/4/2012, Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG -HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại tầng 3, Khách sạn Tre Xanh, 18 Lê lai, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB -HSX) công bố thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Vitek VTB Thành phố.HCM - 248a Nơ Trang Longm phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố.HCM. Công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó vốn của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình là 3,060 tỷ đồng, chiếm 51%, vốn của cổ đông sáng lập là 2,94 tỷ đồng, chiếm 49%.

* Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT -HSX) thông báo là Nguyễn Đồng - Tổng giám đốc là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Sĩ Hóa, kể từ ngày 18/4/2012.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB -HSX) xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đến ngày 31/5/2012.

* Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã PNC -HSX) thông báo điều chỉnh thời gian và bổ sung nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012 sang ngày 26/4 thay vì ngày 2/5 tại văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường 3/2, P.15, quận 11, Thành phố.HCM.

* Ngày 21/4/2012, Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF -HSX) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A Khu công nghiệp Biên Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

* Ngày 25/4/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT -HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Đại Lộ Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST -HSX) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán trước ngày 20/4/2012.

* Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM -HSX) thông báo bổ nhiệm ông Kim Dong Ju (Robin) phụ trách hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh, kế toán - tài chính và hoạt động của các đơn vị chức năng liên quan đến hoạt động của đơn vị sản xuất, kinh doanh của công ty. Ông Kim Soung Gyu phụ trách hoạt động các đơn vị hành chính, đầu tư, bất động sản và hoạt động đối ngoại không liên quan đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh thay cho ông Kim Jung Heon, ông này vẫn đảm nhận vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành.

* Từ ngày 12/4/2012 - 8/6/2012, ông Phạm Cảnh Toàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố. HCM (mã SGD -HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 12/4/2012 - 11/6/2012, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD -HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 30/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, cổ đông lớn của ông ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP -HNX) đã bán 206.600 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 62 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/3/2012 - 6/4/2012, bà Trần Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG -HNX) đăng ký bán 16.800 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa đạt được mức giá mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 16.800 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/3/2012 - 6/4/2012, ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG -HNX) đã bán hết 9.000 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN -HNX) ủy quyền cho ông Lê Hữu Phước, hiện giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn, là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 31/03/2012.

* Từ ngày 8/3/2012 - 6/4/2012, Ngân hàng TMCP Đại Dương, cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS -HNX) đăng ký bán 9.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 9.000.000 cổ phiếu, đã bán 1.325.500 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do thị trường có nhiều biến động, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.894.800 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/2/2012 - 6/4/2012, ông Lê Cự Tân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS -HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 50.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá trên thị trường không phù hợp yêu cầu đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 112.476 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/3/2012 - 5/4/2012, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV -HNX) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, đã mua 100 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do tình hình tài chính cá nhân nên chỉ thực hiện mua 100 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 100 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/1/2012 - 12/3/2012, bà Nguyễn Thị Đức, mẹ ông Đoàn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB -HNX) đã bán hết 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/4/2012 - 16/4/2012, Ngân hàng TMCP Đại Dương, cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS -HNX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/2/2012 - 6/4/2012, ông Phạm Cảnh Toàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD -HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký diễn biến giá không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.550 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/4/2012 - 11/5/2012, bà Đỗ Thị Thu Hà, chị ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB -HNX) đăng ký mua 11.000.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện đầu tư.

* Từ ngày 23/3/2012 - 6/4/2012, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD -HNX) đã bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.159.334 cổ phiếu, chiếm 7,59% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/4/2012 - 4/4/2012, bà Phạm Nguyệt Minh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (mã VBC -HNX) đã bán hết 518.200 cổ phiếu, chiếm 17,27% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/2/2012 - 6/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC -HNX) đăng ký bán 330.040 cổ phiếu, đăng ký mua 330.040 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 330.040 cổ phiếu, chiếm 6,66% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/3/2012 - 9/4/2012, ông Đinh Vạn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa du lịch Gia Lai (mã CTC -HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 738.274 cổ phiếu, chiếm 8,39% vốn điều lệ.