Những thông tin đáng chú ý ngày 18/4/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

* Từ ngày 22/4/2013 - 21/5/2013, ông Hoàng Đức Cảnh, em ông Hoàng Đức Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG -HOSE) đăng ký bán hết 10.454 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 5/4/2013 - 12/4/2013, ông Lê Văn Minh - Phó tổng giám đốc kiêm Chi nhánh Tp.HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (mã AGR -HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.200 cổ phiếu, chiếm 0,0047% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/3/2013 - 8/4/2013, Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ CMC (mã CMG -HOSE) đã mua 1.000.000 cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 1.099.259 cổ phiếu quỹ.

* Từ ngày 17/3/2013 - 15/4/2013, ông Trần Quang Vinh, em ông Trần Đức Phú - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA -HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 99.280 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 389.130 cổ phiếu.

* Ngày 11/4/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1 -HOSE) đã mua 40.000 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 1.070.780 chứng chỉ quỹ, chiếm 5% vốn điều lệ.

* Ngày 11/4/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1 -HOSE) đã mua 1.004.910 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ nắm giữ lên 15.101.591 chứng chỉ quỹ, chiếm 15,10% vốn điều lệ, nhằm mua đầu tư.

* Ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Hưng Thịnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF -HOSE) đã mua 7.029.397 cổ phiếu, chiếm 11,9% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/3/2013 - 15/4/2013, ông Đỗ Doãn Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (mã DIG -HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 5.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 5.750 cổ phiếu, chiếm 0,00402% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/3/2013- 12/4/2013, ông Lê Quang Phúc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR -HOSE) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu, nhằm sử dụng cá nhân.

* Tính đến ngày 12/4/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (mã ASIAGF -HOSE) đạt 11.676 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 -HOSE) đạt 10.625 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1 -HOSE) đạt 8.709 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1 -HOSE) đạt 17.793 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 12/4/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4 -HOSE) đạt 7.897 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Ngày 21/3/2013, Tổng công ty Dầu Việt Nam, cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (mã COM -HOSE) đã mua 162.020 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.144.950 cổ phiếu, chiếm 37,37% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI -HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu đạt 115,632 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,030 tỷ đồng, thị phần môi giới là 2,5%.

* Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF -HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với sản lượng tiêu thụ đạt 380.000 tấn, tăng 5% so với năm 2012 (363.583 tấn); doanh thu thuần đạt 3.890.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ (3.702,81 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2012 (156,60 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, bằng 94% so với năm 2012 (146,12 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG -HOSE) thông báo hoãn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 đến 25/05/2013 tại Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS -HOSE) thông báo cấp sổ chứng nhận sở hữu trái phiếu và quản lý trái phiếu chuyển đổi năm 2012.

* Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC -HOSE) công bố quyết định gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thanh kể từ ngày 18/4/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

* Công ty Cổ phần TIE (mã TIE -HOSE) công bố thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sang ngày 27/4 thay vì ngày 25/4 như đã thông báo.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC -HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu đạt 550 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng; cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (mã PTC -HOSE) công bố gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 đến ngày 30/6.

* Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC -HOSE) công bố ông Trần Quốc Việt - thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm, kể từ ngày 15/4 theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã SJD -HOSE) thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 trong tahsng 5/2013.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC -HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu thuần đạt 5.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, cổ tức 20% bằng tiền.

* Công ty cổ phần bê tông Becamex (mã ACC -HOSE) thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2013 với tổng doanh thu đạt 385 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 63,77 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 57,55 tỷ đồng; cổ tức hơn 25% vốn điều lệ.

* Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần (mã VIC -HOSE) thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sang ngày 8/6 tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI -HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu thuần đạt 298,126 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2012 (331,252 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 39,93 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2012 (44,37 tỷ đồng), cổ tức 15%.

* Từ ngày 17/4/2013 - 16/5/2013, ông Nguyễn Văn Kim - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (mã KHL -HNX) đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,27% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 17/4/2013 - 14/5/2013, ông Phạm Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC -HNX) đăng ký bán 26.300 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Từ ngày 1/4/2013 - 9/4/2013, Công ty Cổ phần Gentraco, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (mã GFC -HNX) đã bán 831.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.324.800 cổ phiếu, chiếm 39,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/4/2013 - 14/5/2013, Công ty Cổ phần Gentraco, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (mã GFC -HNX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco.

* Ngày 11/4/2013, ông Lê Văn Mỵ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC -HNX) đã mua 24.750 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 320.375 cổ phiếu, chiếm 6,1% vốn điều lệ.

* Ngày 10/4/2013, Mutual Fun Elite (Non-UCITS), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED -HNX) đã mua 51.600 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 566.700 cổ phiếu, chiếm 7,08% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phiếu qua sàn.

* Ngày 11/4/2013, Phu Hung Far East Holding Corporation, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS -HNX) đã mua 13.800.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 13.800.000 cổ phiếu, chiếm 39,72% vốn điều lệ.

* Ngày 5/4/2013, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC -HNX) đang nắm giữ 2.977.500 cổ phiếu, chiếm 4,74% vốn điều lệ. Nguyên nhân giảm tỷ lệ sở hữu là do công ty phát hành huy động vốn theo hình thức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

* Từ ngày 5/3/2013 - 5/4/2013, ông Lưu Mạnh Tuấn, con bà Bùi Thị Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (mã HST -HNX) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do thị trường chứng khoán không đạt giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.000 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn điều lệ.

* Ngày 11/4/2013, America LLC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã EC I-HNX) đã mua 13.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 141.600 cổ phiếu, chiếm 8,05% vốn điều lệ, nhằm đầu tư dài hạn.

* Ngày 11/4/2013, America LLC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA -HNX) đã mua 8.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 151.000 cổ phiếu, chiếm 15,05% vốn điều lệ, nhằm đầu tư dài hạn.

* Ngày 26/4/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam (mã VPC -HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại tầng 20, tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA -HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại hội trường tầng 2, tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH -HNX) Thông báo đổi ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 sang ngày 26/4/2013 thay vì ngày 27/4 tại Hội trường Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa - 204 Nơ Trang Long - phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM do ông Lưu Hoàng Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử - Tin học VN là người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, bận công tác không thể dự Đại hội ngày 27/4/2013.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP -HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu đạt 263,836 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15,276 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB -HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng; Vốn điều lệ đạt 8.865,79 tỷ đồng; vốn huy động đạt 102.500 tỷ đồng; Dư nợ cho vay đạt 63.772 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.146 tỷ đồng; cổ tức dự kiến đạt 8%; Chỉ tiêu an toàn vốn đạt từ 10%-12%; Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ ≤5%.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM -HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu đạt 60,6 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 656,665 triệu đồng.

* Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-Công ty Cổ phần (mã PVE -HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu đạt 560 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 44,17 tỷ đồng, sau thuế đạt 33,13 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội (mã NHA -HNX) thông báo miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Mai - thành viên Hội đồng Quản trị; ông Cù Ngọc Đức - Phó tổng giám đốc nhưng vẫn đảm nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; bà Lâm Thị Thu Trang - thành viên Ban kiểm soát; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.