Quý III, toàn ngành Thanh tra tỉnh Long An tiến hành 43 cuộc thanh tra hành chính; ban hành kết luận 19 cuộc; kết thúc thanh tra trực tiếp 11 cuộc.

Qua thanh tra, phát hiện 15/19 đơn vị vi phạm hơn 2,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng; kỷ luật 6 cá nhân; kiến nghị khác 282,8 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi về kinh tế hơn 2 tỷ đồng.

Toàn ngành đã tiến hành 357 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.237 tổ chức, cá nhân. Kết quả, phát hiện 697 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 394 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 104,877 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

*Toàn ngành Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 127 cuộc thanh tra tại 186 đơn vị trong quý III. Kết quả thanh tra đã phát hiện 32/186 đơn vị sai phạm hơn 42,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi số tiền hơn 40,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 2,6 tỷ đồng (đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 2.498m 2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 21 tập thể và 44 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 5.611 cuộc. Kết quả, đối với 110 cuộc thanh tra thành lập đoàn, phát hiện sai phạm hơn 34,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 2.049m 2 đất; đối với 5.501 cuộc thanh tra độc lập, ban hành 6.486 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 44,1 tỷ đồng, các tổ chức, cá nhân đã nộp phạt hơn 38,8 tỷ đồng.

*9 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh và các cấp, các ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận 2.131 đơn. Qua phân loại, đối với đơn, thư đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết, các cơ quan hành chính Nhà nước đã có văn bản trả đơn, hướng dẫn 164 đơn khiếu nại, chuyển 39 đơn tố cáo.

Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan là 131 đơn; đã giải quyết 97 vụ việc. Trong đó, giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 30 vụ; giải quyết bằng quyết định hành chính 50 vụ; số vụ việc giải quyết lần 1 là 57 vụ, số vụ việc giải quyết lần 2 là 23 vụ.

*Tháng 9/2016, Bộ Y tế tiếp nhận 137 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế. Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa bệnh, hành chính và phòng, chống tham nhũng, lĩnh vực Dược, an toàn thực phẩm và nội dung khác. Trong đó có 8 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.

Cũng trong tháng 9, Bộ Y tế đã triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016 tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Gia Lai và Kon Tum; việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương; công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Y tế TP Hải Phòng. Thanh tra toàn diện công tác quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tại Sở Y tế Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận; kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hành nghề tư nhân, xã hội hóa y tế cả việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế của Sở Y tế Lâm Đồng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành quy trình thanh tra an toàn thực phẩm. Đồng thời, ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 160 triệu đồng.

P.H - N.N