Hàng trăm cây thông hàng chục năm tuổi, đang chết dần vì bị đốt, ken gốc (gọt vỏ ở gốc), khoan lỗ đổ hóa chất để lấy đất sản xuất.

Tiền Phong TV