Hàng chục tin nhắn "dội bom" vào điện thoại mỗi ngày khiến nhiều người bức xúc. Có người còn mất tiền oan khi nhắn tin trả lời hoặc lỡ tay click vào đường link lừa đảo.

Đức Phạm