Nghi lễ Chầu văn có thể hiểu một cách đơn giản là cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn chau truốt nghiêm trang, cùng với các nghi lễ, hình thức ca múa để giao tiếp với thần linh.

Với tiếng gõ búa quyết định của Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Công ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể 2003 của UNESCO, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam chính thức được ghi vào Danh sách di sản đại diện của nhân loại. Đây là một tin vui đối với đông đảo người dân./.