Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), 21h15 (giờ VN) ngày 1/12, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, CHDC Liên bang Ethiopia, di sản "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ" của người Việt đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin nguong tho Mau chinh thuc la di san van hoa dai dien cua nhan loai - Anh 1

Một buổi hầu đồng - Ảnh: NGUYỄN Á

(Video: namdinhtv.vn)

Mutimedia Plus