Cả nước có gần 11.000 hợp tác xã nông nghiệp nhưng hiện nay mới chỉ có hơn 10% tham gia tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Với tiêu chí "vì cuộc sống nhân dân - vì sức khỏe cộng đồng", Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa khai trương chuỗi 4 siêu thị nông sản an toàn UCAmart đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội.

*Trung Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của nước ta. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn.

*Đến năm 2020 sẽ hỗ trợ khoảng 200 dự án khởi nghiệp là mục tiêu đặt ra nhằm xây dựng TP Đà Nẵng trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo. Sau 4 năm nữa, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ 80 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư.

*Bộ Công Thương cho biết, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 công ty.

*Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2016, thị trường tài chính Việt Nam tích cực, tăng trưởng tín dụng ngân hàng có thể đạt 18%. Tổng cung ứng vốn cho nền kinh tế tương đương 175% GDP, tăng 20% so với cuối năm 2015, trong đó dư nợ cho vay từ tổ chức tín dụng 62,5%; cung ứng vốn từ thị trường chứng khoán 37,5%.

T.Uyên