Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự, sinh ngày 15-2-1936; quê quán xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; thường trú tại phòng 14, K5, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7-1956; vào Đảng tháng 4-1985; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX, X. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 7-9-2011 (tức ngày 10 tháng 8 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Do có nhiều công lao và thành tích trong hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Vũ Đình Cự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Vũ Đình Cự theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lễ viếng và lễ truy điệu, lễ an táng Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự