Cô đơn phủ lấy bạn khi màn hình YM xám xịt, không có nick bạn bè nào sáng. Cô đơn khi bạn gõ những dòng vô thức, chỉ có con trỏ nhấp nháy, nhấp nháy...