Lại có thêm một bức tranh "của Van Gogh" vừa được phát hiện, ở Athens (Hy Lạp). Sự kiện này đang gây ra một cuộc tranh cãi.