Trong video chuyên gia sẽ lý giải cho bạn biết một trong những nguyên nhân khiến các quán karaoke lại dễ cháy nổ.

Video: Vì sao các quán karaoke lại dễ cháy?: