(VietNamNet)- Trong khi đào tìm phế liệu, 4 người dân đã phát hiện được 4 hài cốt, 2 khẩu súng AK và 7 quả lựu đạn.