TPO - Nếu dùng chương trình MessenPass, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi bị mất password. Chỉ cần vài cái nhấp chuột là bạn đã có thể khôi phục lại password.