Tàu Cảnh sát biển VN đã phát hiện có rất nhiều bong bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên và vết dầu loang.