(VietNamNet) - Sau 20 năm, rất nhiều hồ nước được coi là "những chiếc máy điều hòa tự nhiên" khổng lồ của thành phố đã bị san lấp trở thành những mảnh đất vàng. Dấu tích những hồ nước xưa cũ ấy chỉ còn lại qua các tên gọi địa danh của người Hà Nội.

- Sau 20 năm, rất nhiều hồ nước được coi là "những chiếc máy điều hòa tự nhiên" khổng lồ của thành phố đã bị san lấp trở thành những mảnh đất vàng. Dấu tích những hồ nước xưa cũ ấy chỉ còn lại qua các tên gọi địa danh của người dân Hà Nội như: khu Đầm Trấu, khu tập thể Hồ Đình, khu dân cư hồ Việt Xô... Thực hiện: Xuân Hoàng - Tân Phú - Thanh Bình Phóng sự được thực hiện bởi sự cố vấn của KTS Trần Huy Ánh