(SGGP).- Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn vừa phát động cuộc thi tìm hiểu kiến trúc cổ truyền thống Việt Nam nhằm thu thập dữ liệu về kiến trúc truyền thống của dân tộc còn nằm rải rác trên khắp các vùng miền đất nước.

Theo yêu cầu, bài thi có thể là những sưu tập của các cá nhân hay tập thể, tập hợp nghiên cứu từ các văn bản, thư tịch cổ, hiện vật khảo cổ học, hiện vật kiến trúc trong đời sống hoặc tập hợp các bài nghiên cứu, các chuyên khảo trong và ngoài nước về kiến trúc truyền thống Việt Nam. Mọi thông tin về cuộc thi có thể tham khảo trên trang web www.kientrucvietnam.org.vn và www.tapchiquyhoach.com. M.AN