Cuộc thi tìm hiểu Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại vừa được diễn ra với mục đích giúp cho doanh nghiệp VN nâng cao nhận thức về việc tham gia thị trường xuất khẩu.

CôngThương - Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật trong các hoạt động thương mại đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Khi các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, ngoài việc sản phẩm đó đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước còn phải phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước nhập khẩu.

Để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ và nâng cao nhận thức trong quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia thị trường xuất khẩu, ngày 15/11/2014, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2, trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Việt Nam phối hợp với Văn phòng Hiệp định về hàng rào kỷ thuật trong thương mại (TBT) đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức TBT. Tại cuộc thi này Công ty Long Trường Vũ đoạt giải Nhất.

P.V

PHẢN HỒI