Công nghệ tương lai Bảy công nghệ tương lai đang tiến rất gần Bitcoin - đồng tiền điện tử tự do Bitcoin Tiền ảo tấn công đời sống thật Đồng tiền điện tử Bitcoin được giới tài chính chấp nhận

Công nghệ tương lai Bảy công nghệ tương lai đang tiến rất gần Bitcoin - đồng tiền điện tử tự do Bitcoin Tiền ảo tấn công đời sống thật Đồng tiền điện tử Bitcoin được giới tài chính chấp nhận

Blockchain là công nghệ tiềm năng, đang được nhiều công ty công nghệ và tài chính lớn nhắm tới, nhằm giúp việc giao dịch thuận tiện hơn. Vậy blockchain là gì?

Hiểu một cách đơn giản, blockchain là sổ kế toán số hóa ghi lại chi tiết tất cả các giao dịch theo một hệ thống toán học nhằm ngăn chặn những can thiệp trái phép. Đây là công nghệ nền tảng cho tiền ảo, cho phép dữ liệu số được ghi lại và chia sẻ.

Tim hieu cong nghe blockchain qua infographic - Anh 1