Ở Phần I, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai giải pháp lưu trữ phổ biến nhất hiện nay. Đó là Shared Hosting (Máy chủ chia sẻ) và VPS Hosting (Máy chủ ảo). Phần II này, chúng ta tiếp tục cùng tìm hiểu về Dedicated Hosing (Máy chủ riêng) và Cloud Hosting (Lưu trữ đám mây), ưu và nhược điểm của chúng,…