Giữa các chiếc ô tô này, bạn thấy có điểm gì khác biệt nhất nào!

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p2.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p3.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p4.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p5.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p6.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet duy nhat trong 30 giay - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-diem-khac-biet-duy-nhat-trong-30-giay-3491991-p7.html">=> Đáp án

Ốc Sên