Nếu bút và bản kế hoạch làm việc là những thứ không thể thiếu trong túi thì bạn đúng là cô gái luôn bận rộn với công việc. Bạn cần một người đàn ông chu đáo, biết sẻ chia và giúp bạn quên hết mệt nhọc ở cơ quan.