- Tin từ TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), quý III/2016, tiêu thụ toàn VICEM đạt 6.184.000 tấn, tăng 10,5 % so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tiêu thụ nội địa đạt 5.485.000 tấn, tăng 4,4 % so với quý III/2015; xuất khẩu đạt 699.000 tấn, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2015.

Tieu thu noi dia va xuat khau cua VICEM tang cao - Anh 1

Ảnh minh họa.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, tiêu thụ sản phẩm chính toàn VICEM đạt 18.843.000 tấn, tăng 15,6%; xuất khẩu đạt 2.337.000 tấn, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2015.

VICEM đặt mục tiêu quý IV/2016 sẽ sản xuất 4.945.000 tấn clinker; 6.655.000 tấn XM; tiêu thụ 7.390.000 tấn sản phẩm chính.

VH