(VOV) - Chiều 25/7, với 97,4% số phiếu tán thành, ông Trương Tấn Sang đã được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.

- Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG TẤN SANG - Họ và tên thường gọi: Trương Tấn Sang - Sinh ngày: 21/1/1949 - Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. - Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/12/1969, Ngày chính thức: 20/12/1970. - Trình độ học vấn: Cử nhân. - Lý luận chính trị: Cao cấp - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) - Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba. - Là đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII. ** Tóm tắt quá trình công tác - 1966-1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK2). - 1969-1971: Đảng Ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa, Long An. - 1971-1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris. - 1973-4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương. - 4/1975-10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó Ban xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới TP Hồ Chí Minh. - 1979-8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Thành Ủy viên dự khuyết. - 1983-1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và Ban kinh tế mới TP Hồ Chí Minh. - 1986-1988: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh - 1988-1990: Đi học ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội). - 1990-1991: Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp. - 1991-1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. - 1992-1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. - 1996-1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. - 1/2000-2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương.. - 2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư./.