Các bức ảnh được photoshop trên cùng một người với tiêu chí đẹp của một người phụ nữ ở mỗi quốc gia khi được điều tra.

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 1

Argentina

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 2

Australia

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 3

Bangladesh

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 4

Chile

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 5

Đức

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 6

Hy Lạp

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 7

Ấn Độ

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 8

Indonesia

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 9

Israel

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 10

Italy

Tieu chuan phu nu dep tren the gioi - Anh 11

Kenya

Xem tiếp

Ốc Sên