Người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Theo đó, Thông tư quy định, người được xét mua nhà thu nhập thấp (TNT) phải là người có thu nhập hàng tháng dưới mức bình quân theo quy định của UBND tỉnh, TP nơi người đó sinh sống. Theo đó đối tượng được mua, thuê, thuê mua là: Hộ gia đình có ít nhất 1 người là cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ). Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ); Người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị Nhà nước thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ công tác GPMB, thực hiện cải tạo chung cư cũ đã được bồi thường bằng tiền theo quy định, mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là người: Chưa có nhà ở, hoặc có nhưng diện tích quá chật (bình quân dưới 5m2 sử dụng/người). Hoặc diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UNBD cấp tỉnh... Chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức. Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở TNT thì phải có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh, TP nơi có dự án. Nếu trường hợp thuộc lực lượng vũ trang chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn, thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở TNT thực hiện theo phương pháp chấm điểm, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước (với thang điểm tối đa là 100). Các hộ gia đình thuộc diện thực hiện cải tạo chung cư cũ đã được bồi thường bằng tiền theo quy định, mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở, thì được xem xét mua nhà ở TNT. Phương thức thanh toán tiền mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở TNT: Chủ đầu tư dự án và khách hàng thỏa thuận dựa trên nguyên tắc: Đối với nhà ở TNT dành để bán thực hiện theo hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm, trả góp. Trong trường hợp, chủ đầu tư dự án thỏa thuận huy động tiền ứng trước của khách hàng, thì công trình nhà ở đó phải có thiết kế đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng. Trường hợp mua trả góp thì người mua nhà phải nộp lần đầu không quá 20% giá nhà ở (trừ trường hợp người mua và chủ dự án có thỏa thuận khác). Đối với nhà ở TNT cho thuê mua, thì người thuê mua nhà nộp lần đầu không quá 20% giá nhà ở (trừ trường hợp người mua, thuê mua và chủ dự án có thỏa thuận khác). Thời gian thanh toán số tiền còn lại do chủ đầu tư và người thuê mua tự thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 10 năm. Chỉ được bán sau 10 năm sử dụng: Thông tư 36/2009 quy định chỉ được phép thực hiện các giao dịch nhà ở TNT (bán, cho thuê, cho thuê mua) sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải đảm bảo thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà. Nếu trường hợp đã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa đủ 10 năm như quy định thì người mua nhà ở TNT chỉ được bán nhà ở đó (nếu có nhu cầu) cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương, hoặc chủ đầu tư dự án hay cho đối tượng được mua nhà ở TNT. Giá bán không được vượt quá mức giá nhà ở TNT cùng loại tại thời điểm bán.