GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi tiêu chuẩn để đạt danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được quy định như thế nào?

Tieu chuan dat danh hieu 'Nha giao uu tu' - Anh 1

Ở trường tôi, hiệu trưởng chưa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được xét công nhận danh hiệu này rồi, như vậy đúng hay sai? - Hồ Văn Phương (hophuong***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 9 Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ có nêu: Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Đã 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, chúng tôi không thấy có quy định bắt buộc phải có Bằng khen của Thủ tướng thì mới được xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Riêng về tiêu chuẩn bằng khen thì chỉ cần một lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bộ (theo Khoản 3 Điều này).

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, để được xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú thì cần đạt được tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định vụ thể với từng đối tượng theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP.