(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo lần 2, lấy ý kiến góp ý cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo lần 2, lấy ý kiến góp ý cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Học sinh tiểu học (Ảnh minh họa)

Dự thảo đưa ra 5 tiêu chuẩn với các tiêu chí cụ thể để đánh giá trường tiểu học: TC1: Tổ chức và quản lý nhà trường (6 tiêu chí); TC2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (5 tiêu chí); TC3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (7 tiêu chí); TC4: Nhà trường, gia đình và xã hội (3 tiêu chí); TC5: Hoạt động và kết quả giáo dục (8 tiêu chí).

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học là căn cứ để xác định nội dung, mức độ đánh giá các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, đánh giá mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết nội dung, mức độ yêu cầu của các chỉ số, tiêu chí đánh giá phù hợp với từng hoạt động đánh giá, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác đánh giá.

Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo tham mưu cho cấp trên, phối hợp với UBND địa phương, phân cấp thực hiện công tác đánh giá trường tiểu học.

Các trường tiểu học, tham mưu với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác đánh giá trường tiểu học; Xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng cho từng giai đoạn và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong bộ tiêu chuẩn mới, các chỉ số là định tính để định hướng cho nhà trường thực hiện tự đánh giá.
Cục Khảo chí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD ĐT các tỉnh, thành phố lấy ý kiến của các nhà quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học cho dự thảo Thông tư quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường học.

Các ý kiến gửi về Cục Khảo chí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, trước ngày 21/11/2011 hoặc Email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn.

Bảo Minh

,