* PN - Tôi thường nghe nói về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xin cho biết các tiêu chí xây dựng NTM, sự tham gia của Hội PN và các đoàn thể trong việc xây dựng NTM? Khi nào thì tất cả các xã ở TP.HCM đạt tiêu chí xã NTM?

Nguyễn Thị Bé Tư (xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi) ThS Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, trả lời: Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg về Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về NTM của Thủ tướng Chính phủ, có năm nội dung với 19 tiêu chí quy định về xã đạt chuẩn NTM, cụ thể: I. Quy hoạch (1/ Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, gồm: quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kinh tế xã hội và quy hoạch các khu dân cư); II. Hạ tầng kinh tế-xã hội (gồm: 2/ Giao thông; 3/ Thủy lợi; 4/ Điện; 5/ Trường học; 6/ Cơ sở vật chất văn hóa; 7/ Chợ; 8/ Bưu điện; 9/ Nhà ở dân cư); III. Kinh tế và Tổ chức sản xuất (gồm: 10/ Thu nhập; 11/ Hộ nghèo; 12/ Cơ cấu lao động; 13/ Hình thức tổ chức sản xuất); IV. Văn hóa - xã hội - môi trường (gồm: 14/ Giáo dục; 15/ Y tế; 16/ Văn hóa; 17/ Môi trường); V. Hệ thống chính trị (gồm: 18/ Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí số 19/ An ninh, trật tự xã hội). Mỗi tiêu chí có thể gồm một hoặc nhiều nội dung và mỗi nội dung đều có chỉ tiêu chung. Ví dụ, tiêu chí số 2 (giao thông) gồm các nội dung và tiêu chí chung như sau: tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT đạt 100%; tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT đạt 70%; tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt 65%. Bên cạnh chỉ tiêu chung, còn có các chỉ tiêu cụ thể cho từng vùng, miền, từng ngành, lĩnh vực. Ví dụ như, tiêu chí số 11 (về hộ nghèo), chỉ tiêu chung về tỷ lệ hộ nghèo là dưới 6%; tỷ lệ hộ nghèo đối với từng vùng là: trung du miền núi phía Bắc 10%; ĐB sông Hồng 3%; Bắc Trung bộ 5%; duyên hải Nam Trung bộ: 5%; Tây Nguyên 7%; Đông Nam bộ 3% và ĐB sông Cửu Long 7%. Bà Nguyễn Thị Bảy (ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi) có thu nhập trên dưới 30 triệu đồng/tháng nhờ nghề trồng lan. Thu nhập của hộ dân cao (bằng 1,5 lần so với mức bình quân) cũng là một tiêu chí xây dựng NTM Riêng trong tiêu chí số 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), có quy định “các tổ chức đoàn thể của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên”. Như vậy, nếu một trong những đoàn thể của xã không mạnh, xã sẽ không đạt chuẩn NTM. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó, vai trò của các đoàn thể như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ là rất lớn. Các đoàn thể thông qua những hoạt động tuyên truyền vận động các hội viên tham gia xây dựng NTM, bằng các hoạt động cụ thể nhằm đạt các nội dung và chỉ tiêu của từng tiêu chí. Hiện nay, TP.HCM đang thực hiện xây dựng thí điểm sáu xã NTM, trong đó có một xã (Tân Thông Hội, H.Củ Chi) được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn; năm xã thuộc năm huyện ngoại thành do TP.HCM chọn, gồm: xã Thái Mỹ (H.Củ Chi), Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn), Tân Nhựt (H.Bình Chánh), Nhơn Đức (H.Nhà Bè) và Lý Nhơn (H.Cần Giờ). Ngọc Hồ (thực hiện)