Các Chi cục, Hạt Quản lý đê được đánh giá có thành tích tốt và đề xuất khen thưởng trong việc thực hiện thi đua xây dựng Hạt Quản lý đê theo tiêu chí “Hạt quản lý đê điển hình” khi có tổng số điểm đạt từ 80/100 điểm trở lên.

Tieu chi cham diem 'de kieu mau' - Anh 1

Phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu” là sáng kiến hay của ngành Thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đê điều

Ngày 14/10/2016, Tổng cục Thủy lợi đã có công văn số 1709 về việc góp ý dự thảo Bảng chấm đánh giá kết quả thi đua xây dựng “Tuyến đê kiểu mẫu” và “Hạt quản lý đê điển hình” để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu”.

Theo đó, các Chi cục, Hạt Quản lý đê được đánh giá có thành tích tốt và đề xuất khen thưởng trong việc thực hiện thi đua xây dựng Hạt Quản lý đê theo tiêu chí “Hạt quản lý đê điển hình” khi có tổng số điểm đạt từ 80/100 điểm trở lên. Thang điểm được tính như sau:

Tiêu chí về hạ tầng (60 điểm):

Về Trụ sở Hạt (35 điểm): Có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, phòng làm việc, tài liệu, kho vật tư được bố trí, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, có biển hiệu Hạt, bảng liên hệ công tác, hòm thư góp ý, tố giác vi phạm. Thứ hai, phải đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ; đảm bảo trang thiết bị, công cụ, tài liệu phục vụ công tác…

Đối với tiêu chí đê và công trình phụ trợ được giao quản lý (25 điểm): Phải đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Có hàng che chắn sóng phía thượng lưu (tại những vị trí đủ điều kiện trồng), có mái đê được duy tu, chăm sóc xanh, đẹp, không có rác thải, phế thải, hố xói, rãnh xói và cỏ dại trong phạm vi bảo vệ đê. Đê phải được đảm bảo chống lũ thiết kế (về cao trình, mặt cắt,…) và có phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm được phê duyệt. Mặt đê đảm bảo phục vụ phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và kết hợp giao thông nông thôn. Những khu vực qua khu dân cư có đường gom dân sinh kết hợp chống vi phạm… Ngoài ra, các điếm canh đê phải có điểm bảng tên, vị trí điểm, số điện thoại của người quản lý, điếm khang trang, sạch đẹp, được trang bị vật tư theo quy định…

Tiêu chí về cán bộ (10 điểm): Đảm bảo số lượng và trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (30 điểm):

Các tuyến đê quản lý đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế. Trong đó có tối thiểu 1 tuyến đê được đăng ký và tổ chức xây dựng theo tiêu chí “Tuyến đê kiểu mẫu”.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đê điều. Tuyến đê và công trình phụ trợ được quản lý tốt, phát huy hiệu quả phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác thường trực, trực ban, tuần tra canh gác, bảo vệ đê trong mùa mưa lũ, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, xử lý giờ đầu hiệu quả mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống theo phương châm 4 tại chỗ.

Tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu: tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung phong trào đến toàn thể cán bộ trong Hạt và tổ chức cá nhân tham gia hưởng ứng…