Bộ Y tế đã công bố dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguy cơ lan rộng. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa cũng như điều trị, việc mọi người biết cách bù nước điện giải cho bệnh nhân, nhất là trẻ em, là điều vô cùng cần thiết.