Đam mê hầu đồng, Bích Ngọc đã chọn thể loại này thể hiện tài năng của mình trong đêm chung kết cuộc thi Charm of Law.

Hàn Triệt